top of page

Informatie bij stembandingrepen / directe laryngoscopie

Inleiding

Directe laryngoscopie is een medische procedure die wordt gebruikt om de larynx (strottenhoofd) en de stembanden te visualiseren. Een directe laryngoscopie kan worden gebruikt om verschillende aandoeningen van het strottenhoofd en de stembanden te diagnosticeren.

 

Deze informatie heeft tot doel u algemeen geldende inlichtingen over dit soort operaties te verschaffen. Uiteraard is het mogelijk dat in uw individueel geval bepaalde aspecten van dit document niet van toepassing zijn of juist meer of bijkomend moeten besproken worden met uw chirurg. Vergeet niet om aan uw chirurg alle informatie betreffende uw algemene gezondheidstoestand te melden, alsook alle medicamenten die u regelmatig neemt (vooral Aspirine en aanverwante producten, of andere medicatie die de stolling kan beïnvloeden). De algemene verdoving (narcose) wordt best vooraf met de geneesheer-anesthesist besproken

 

Doel van de ingreep

Deze procedure wordt bijvoorbeeld gebruikt om afwijkingen identificeren, zoals gezwellen, poliepen, ontstekingen, littekens of andere afwijkingen die het spraakproces kunnen beïnvloeden. In sommige gevallen kan een directe laryngoscopie worden gebruikt om kleine chirurgische ingrepen uit te voeren, zoals het verwijderen van poliepen of het nemen van een weefselmonster (biopsie) voor nader onderzoek.

 

Technisch aspect van de ingreep

Tijdens een directe laryngoscopie wordt een instrument genaamd een laryngoscoop gebruikt. Dit instrument bestaat uit een handvat en een blad (ook wel een spatel genoemd) dat in de mond van de patiënt wordt ingebracht. Het blad wordt voorzichtig naar de achterkant van de keel geleid, zodat de arts een goed zicht krijgt op het strottenhoofd en de stembanden. Hierna wordt de procedure met een microscoop doorheen deze laryngoscoop uitgevoerd.

 

Gevolgen van de ingreep

Lichte pijn in de hals en/of de nek en lichte tijdelijke heesheid kunnen voorkomen. Eten, drinken, slikken en praten kunnen vrijwel onmiddellijk (maar voedsel en drank worden best de eerste uren na operatie beperkt om misselijkheid en braken te voorkomen zoals dat na elke narcose het geval is), opzitten en rondstappen eveneens. 

Ernstige en/of uitzonderlijke verwikkelingen

Elke heelkundige ingreep, ook in ideale omstandigheden en op de best mogelijke wijze uitgevoerd, kan toch verwikkelingen met zich meebrengen. Beschadiging van de tanden, lippen of keelweefsel tijdens het inbrengen van de laryngoscoop. Tijdelijke stemverandering of heesheid als gevolg van manipulatie van de stembanden. Ook mogelijke reacties op anesthesie, zoals allergische reacties of ademhalingsproblemen zijn zoals bij elke ingreep mogelijk.

bottom of page