top of page

Richtlijnen na het verwijderen van amandelen

De amandelen zijn grote knobbels achteraan in de keel. Als alles goed is, zijn de amandelen nuttig. Ze werken dan als een soort filter voor de binnen- komende microben. Soms zijn de amandelen niet in staat de ziektekiemen in voldoende mate te vernietigen. De kiemen gaan zich dan ophopen in de amandelen waardoor deze zelf ontstoken raken. De amandelen worden dan dik en pijnlijk. Dit kan gepaard gaan met koorts en met het zich ziek voelen. Een ingreep kan dan noodzakelijk zijn. Een ingreep is ook noodzakelijk als de amandelen te groot zijn en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

 

Thuis

  • Dag van de ingreep: koud water drinken (met ijs). yoghurt, pudding, sorbet of roomijs eten

  • Eerste dag na operatie: dik koud vloeibaar eten. (ijsjes, pap, yoghurt, lauwe puree en veel drinken)

  • Tweede dag na operatie: zacht wit brood zonder korsten, lauw gepureerd voedsel.

 

Daarna stilaan normaal eten en drinken.

 

Indien uw kind eenmalig bruin, oud bloed braakt, is dit niet ernstig. Braakt hij/zij daarentegen helder, rood bloed, of blijft hij/zij braken, dan dient u contact op te nemen met de kinderafdeling of de behandelende arts.

 

Na de ingreep blijft uw kind best vijf dagen tot een week thuis.

 

De eerste week GEEN :

  • te warme voeding

  • citrusvruchten of banaan

  • sprankelende dranken

  • scherpe voedingsstoffen (chips, frietjes, ...)

 

 

Met vragen kan u steeds terecht op de kinderafdeling of bij uw dokter.

bottom of page