top of page

Informatie voor het uitvoeren van een otoplastie

Inleiding

Een otoplastie is een heelkundige correctie van misvormingen van de oorschelp (afstaande oren). Uiteraard kan het zo zijn dat in uw individueel geval bepaalde aspecten van dit document niet van toepassing zijn of juist meer of bijkomend moeten besproken worden met uw chirurg. Vergeet niet om aan uw chirurg alle informatie betreffende Uw algemene gezondheidstoestand te melden, alsook alle medicamenten die u regelmatig neemt (vooral Aspirine en aanverwante producten, of andere medicatie die de stolling kan beïnvloeden). Vergeet niet te melden of u reeds allergische reacties heeft vertoond, in het bijzonder reacties op medicatie. Breng recente medische verslagen die in uw bezit zijn mee zoals bloednames, radiologische- en andere preoperatieve onderzoeken.

 

Doel van de ingreep

Deze chirurgische ingreep heeft als doel de vorm van de oorschelp of de positie van de oorschelp te verbeteren om esthetische redenen.

 

De technische aspecten van de operatie

De ingreep kan plaatsvinden onder volledige verdoving, plaatselijke verdoving of, meestal, een combinatie van beide. Xylocaine wordt ingespoten voor lokale anesthesie, ook als de ingreep onder algemene verdoving gebeurt. De ingreep vereist een huidinsnede achteraan het oor, zo wordt het mogelijk om te werken aan het kraakbeen van de oorschelp of aan het been achter de oorschelp met behulp van geschikte incisies. Op het einde van de ingreep wordt de huid terug gesloten en wordt er ook een compressief verband (drukverband) aangelegd. De duur van de hospitalisatie en de post-operatieve zorgen zullen nog precies door uw chirurg worden uitgelegd.

 

Onmiddellijke gevolgen

Het voornaamste risico is een bloeding postoperatief die een hematoom (bloedcollectie) veroorzaakt. Indien zich zo’n bloeding voordoet, moet de bloedcollectie verwijderd worden, hetgeen een operatieve heringreep met zich meebrengt gevolgd door een compressief verband gedurende een langere tijd.

 

Laattijdige gevolgen

Een postoperatieve infectie is zeldzaam en manifesteert zich met pijn aan de oorschelp en een ontstoken (infectieus) uitzicht van de oorschelp (rood, zwelling, warmte). Deze infectie vereist een antibiotische behandeling geschikt om een infectie van het kraakbeen te voorkomen. Al is het uitzicht van het bekomen resultaat meestal zeer bevredigend, in enkele gevallen kunnen onregelmatigheden van plooi worden vastgesteld. Het is zeer moeilijk om een perfecte symmetrie te verzekeren van de twee oorschelpen. Als de asymmetrie te groot is, kan dit gecorrigeerd worden met een tweede ingreep. Gevoelsstoomissen kunnen waargenomen worden ter hoogte van het litteken hetgeen het dragen van een bril tijdelijk kan hinderen. De oorschelp blijft gevoelig gedurende verschillende weken.

 

Ernstige en/of uitzonderlijke verwikkelingen

Elke heelkundige ingreep, ook in ideale omstandigheden en op de best mogelijke wijze uitgevoerd, kan verwikkelingen met zich meebrengen. Bloeduitstortingen begunstigen infectieuze complicaties en, in het bijzonder, een chondritis (infectie van het kraakbeen van de oorschelp) die kan uitlopen in een necrose (afsterven) met quasi volledige destructie van het kraakbeen van het oor waarbij een klein en vaak zeer misvormd oor blijft bestaan. In zeer zeldzame gevallen, niet te voorzien, kan het litteken van de huid achter het oor dikker worden en een lelijk, hypertrofisch uitzicht aannemen, leidend tot een keloïdlitteken. Ook hiervoor kan soms een tweede ingreep nodig zijn ter correctie.

bottom of page