top of page

Informatie bij somnoplastie

Inleiding

Deze informatie heeft tot doel u algemeen geldende inlichtingen over dit soort operaties te verschaffen. Uiteraard is het zo dat in uw individueel geval bepaalde aspecten van dit document niet van toepassing zijn of juist meer of bijkomend moeten besproken worden met uw chirurg. Vergeet niet om aan uw chirurg alle informatie betreffende uw algemene gezondheidstoestand te melden, alsook alle medicamenten die U regelmatig neemt (vooral Aspirine en aanverwante producten, of andere medicatie die de stolling kan beïnvloeden). 

 

Indicatie

Bij lichtere vormen van snurken kan een somnoplastie geïndiceerd zijn. Hierbij wordt een stukje van het zachte verhemelte en een deeltje van de huig verwijderd . Bovendien wordt op meerdere plaatsen in het verhemelte geprikt met een naald, waarbij radiofrequente energie wordt gebruikt, met als doel een verstrakking van het verhemelte te bekomen. De indicatie wordt meestal gesteld na het uitvoeren van een slaapendoscopie . Soms worden de slaapendoscopie en de somnoplastie gecombineerd uitgevoerd. Dit werd dan vooraf met de chirurg afgesproken.

 

Doel van de ingreep

Door de ingreep is het zacht verhemelte ingekort, en er ontstaat littekenvorming. Hierdoor wordt het verhemelte strakker; het verhemelte zal minder kunnen trillen en dus zal er minder snurkgeluid zijn. Soms kan er na verloop van tijd terug een toename zijn van het snurken. Dan kan de ingreep waarbij er met een naald in het verhemelte wordt geprikt, om verstrakking te bekomen, herhaald worden.

 

Technisch aspect van de ingreep

De ingreep waarbij het zacht verhemelte wordt ingekort, gebeurt onder algemene verdoving en in dagkliniek. Het herhalen van de ingreep waarbij in het verhemelte wordt geprikt, kan gebeuren onder lokale anesthesie.

 

Onmiddellijke gevolgen van de ingreep

Na de ingreep zal de keel ruim een week gevoelig zijn. Hiertoe zal uw arts pijnstillers voorschrijven en een lokaal keelspoelmiddel. U dient gedurende één week ook rekening te houden met zachte voeding. De eerste weken is er vaak een toename van het snurkgeluid. Er kan bij het drinken tijdelijk wat terugvloei zijn langs de neus Pas na vier à zes weken mag u verbetering verwachten. Soms ontstaat er een gaatje in het verhemelte; meestal groeit dat vanzelf dicht.

De laattijdige gevolgen

Na verloop van tijd kan er opnieuw een toename zijn van het snurken. Een herhaling van het prikken in het verhemelte kan dan nodig zijn. Heel uitzonderlijk kan er een blijvend gaatje in het verhemelte zijn. Meestal hoeft dit geen behandeling . Eventueel kan dit nadien operatief gesloten worden.

 

Ernstige en/of uitzonderlijke verwikkelingen

Elke heelkundige ingreep, ook in ideale omstandigheden en op de best mogelijke wijze uitgevoerd, kan verwikkelingen met zich meebrengen. Al deze risico’s moeten worden afgewogen tegen de voordelen die normaal van een ingreep te verwachten zijn, en men mag hierbij zeker niet vergeten dat “niet ingrijpen” soms ook ernstige gevolgen kan hebben.

bottom of page